Atkurtai Lietuvai – 100, renginiai BIBLIOTEKOJE

ATEIK, ESI LAUKIAMAS!

Taip Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 2018-aisiais kviečia kartu minėti ir švęsti Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį gausiuose renginiuose.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g. 14):

Renginiai konferencijų salėje

 • Vasario 1 d. 17 val. – Vilniaus universiteto lektoriaus Andriaus Grodžio vieša paskaita „Vasario 16-osios Lietuva: pasiekimai ir nerealizuotos galimybės“; II a. ekspozicijų erdvėse parodos iš LR Seimo  „Didžiojo tikslo link. Lietuvių konferencijai Vilniuje – 100“ atidarymas (veiks iki vasario 27 d.)
 • Vasario 13 d. 17 val. – renginys „Nepriklausomybės akto signatarai: Panevėžio kraštas“
 • Vasario 15 d. 16.30 val. susitikimas su „Misija Sibiras 2017“ dalyviais
 • Kovo 7 d. 17 val. Kalbos diena „Gimtoji kalba – mūsų esybė, savastis“
 • Kovo 22 d. – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos su Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu organizuojama 19-oji mokslinė konferencija „Genealogija ir lokalioji istorija: šaltiniai, tyrinėjimai, sklaida“
 • Gegužės 16 d. 17.30 val. profesoriaus, mokslininko, visuomenės veikėjo Liudo Mažylio knygos „99 metai po įvykio“ pristatymas
 • Rugpjūčio 23 d. – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos su Panevėžio kraštotyros muziejumi organizuojama 11-oji naujosios istorijos konferencija, skirta Baltijos keliui ir Juodojo kaspino dienai atminti
 • Rugsėjo 27 d. 17 val. – atminimo vakaras „Su meile – Tėvui Stanislovui“ 

Edukacijos, kūrybinės dirbtuvės

 • Vasario–gruodžio mėn. edukacinis kultūrinis maršrutas mieste „Panevėžys turi laiko: misija šimtmetis“, rengia Panevėžio turizmo informacijos centras, Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžio miesto dailės galerija
 • Rugsėjo 21–23 d. tarptautinėje verslo ir pasiekimų parodoje „EXPO Aukštaitija 2018“ („Cido“ arena) Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka pristato edukacinę programą „Suvienyti trispalvės“

Kovo-gruodžio mėn. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje:

 • Edukacinė programa „Tautinės giesmės atodangos“
 • Edukacinių programų ciklas „E-paveldas – skaitmeninis lobynas: tarpukario muzika“
 • Edukacinių programų ciklas „E-paveldas – skaitmeninis lobynas: Panevėžys ir panevėžiečiai“

Renginių ciklai, konkursai, festivaliai, projektai

 • 2017 m. rugsėjo 18 d.–2018 m. vasario 16 d. rubrika „Šią savaitę prieš šimtą metų“ interneto svetainėje 
 • Vasario 22–24 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka pristato kultūrinę-edukacinę programą 2018 m. Vilniaus knygų mugėje (Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“)
 • Balandžio 10 d. Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos kuluaruose – koncertas „Lietuva mums viena“
 • Gegužės 11 d. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje – Respublikinio vyresniųjų klasių mokinių rašinio ir esė konkurso, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejui, baigiamasis renginys
 • Gruodžio 7–8  d. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje – Tarptautinis literatūros festivalis „Panevėžio literatūrinė žiema 2018“

Keturių renginių ir parodų ciklas Juozo Miltinio palikimo studijų centre (Algirdo g. 54-19) „XX amžiaus teatro ir dailės ženklai“:

 • Balandžio 9 d. atminimo vakaras „Teatro ir kino aktoriui Stepui Kosmauskui  – 100“, parodos „Stepo Kosmausko gyvenimo ir kūrybos štrichai“ atidarymas
 • Birželio 4 d. Stasės Medytės jubiliejinės dailės darbų parodos atidarymas
 • Rugsėjo 3 d. atnaujintos ekspozicijos „Juozo Miltinio gyvenimas ir teatras“ atidarymas
 • Lapkričio 12 d. Stasio Povilaičio jubiliejinės fotografijų parodos „Po repeticijų...“ atidarymas

Virtualios parodos, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kuriamos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui interneto svetainėje „Panevėžio kraštas virtualiai“ :

 • „Nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte“, nuo 2018 m. vasario 12 d.
 • „Nepriklausomybės kelius jungiantys tiltai: 1918-1940 metais Panevėžio apskrityje statyti tiltai“, nuo 2018 m. liepos 1 d.
 • „Panevėžio veido dėlionė: amžininkai apie Panevėžį“, skiriama ir Panevėžio miesto 515-ajam gimtadieniui, nuo 2018 m. rugpjūčio 20 d.

Dailės, fotografijų, spaudinių parodos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje

 • Vasario 12–birželio 30 d. leidinių, fotografijų ir dokumentų paroda „Vasario 16 d. akto signatarai – lietuviškos spaudos darbininkai“
 • Liepos 1–rugsėjo 28 d. spaudinių paroda „Valstybės spaustuvės leidiniai: 1918-1928“
 • Spalio 1–gruodžio 31 d. knygų paroda „Leidiniai, sukūrę Vasario16-sios Lietuvą“

Dailės parodų ciklas „Nacionalinė valstybė ir Lietuvos meno kūrėjai“

 • Kovo 1–balandžio 9 d. paroda iš Lietuvos muziejų fondų ir privačių rinkinių „Krašto šviesuoliai – Lietuvos valstybei“
 • Balandžio 10–gegužės 7 d. paroda iš Rokiškio krašto muziejaus „Palmiros Damijonaitienės tautinės juostos“
 • Balandžio 10–gegužės 7 d. paroda iš Rokiškio krašto muziejaus „Tapytojos primityvistės Monikos Bičiūnienės (1910-2009) kūryba“
 • Gegužės 8–31 d. nusipelniusio meno veikėjo, kraštiečio dailininko Kęstučio Ramono grafikos darbų paroda
 • Birželio 2–rugpjūčio 3 d. Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės, kraštietės grafikės Birutės Žilytės darbų paroda
 • Rugpjūčio 7–rugsėjo 8 d. panevėžiečio grafiko Povilo Šiaučiūno jubiliejinė paroda, skirta jo 70-mečiui
 • Spalio 16–gruodžio 4 d. rokiškėnų dalininkų Raimondo Gailiūno, Rūtos Vadlugaitės ir Sigitos Morkūnaitės darbų paroda
 • Gruodžio 7–sausio 15 d. fotomenininko, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Algimanto Aleksandravičiaus paroda „Rašytojų tėviškės ir gyventos vietos“