Sutikime poezijos knygą „Dangus ir Dykuma“

Spalio 11 d. (ketvirtadienį) 17.15 val. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje – kunigo Roberto Grigo poezijos knygos „Dangus ir Dykuma“ sutiktuvės. Dalyvaus autorius, grieš smuikininkė Lijana Žiedelytė.

Robertas Grigas (g. 1960 m., Leipalingyje, Lazdijų raj.) žinomas kaip pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, lietuvybės pogrindžio spaudoje skleidėjas. Rašė straipsnius, platino „Lietuvos katalikų Bažnyčios kroniką”, „Aušrą”, „Vytį” ir kitus nelegalius leidinius. Dalyvavo katalikų pogrindžio bendrijos Eucharistijos bičiulių, Laisvės lygos veikloje.1987 m. pasisakė pirmajame viešame Molotovo-Ribentropo paktą pasmerkusiame mitinge, už tai patyrė sovietų slaptųjų tarnybų terorą.

Studijavo teologiją pogrindžio kunigų seminarijoje, 1987 m. buvo pašventintas kunigu, sielovados darbą dirbo keliose Aukštaitijos parapijose. 1991 m. per sausio įvykius budėjo Lietuvos Aukščiausioje Taryboje, stiprino parlamento gynėjų dvasią. 1997–2013 m. dirbo Bažnyčios pagalbos vargstantiesiems bendrijos Lietuvos Caritas generaliniu direktoriumi. Šiuo metu kunigo tarnystę atlieka Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Nuo 1975 m. rašė eilėraščius, parengė penkis rinkinius. Išgyvenimus sovietų kariuomenėje aprašė knygoje „Rekrūto atsiminimai“. Bendradarbiauja katalikų ir pasaulietinėje spaudoje.

Poezijos knyga „Dangus ir Dykuma “ – antroji R. Grigo knyga, išleista nepriklausomoje Lietuvoje. Apie kunigo poeziją yra rašyta, kad skaitytojas „iškart pajus kūrybą, kurioje giedruoju dieviškumu ženklintų vertybių galia – visados išlikti netilstančiu šiuolaikiškumu. Ta galia gaubia skaudžiai kilnią, blogio neužteršiamą atsakomybę už pasišventimą – visą esatį skirti siekiui: ką reikėtų padaryti, kad prie žemiškumo prisilietęs Idealas nesusipurvintų, skaidriu išliktų tartum žiburys“.

Lijana Žiedelytė – smuikininkė, tarptautinių festivalių dalyvė, artistė, muzikos terapeutė. Kaip solistė ir kaip partnerė kartu su įvairių sričių menininkais dalyvauja kamerinėse, teatralizuotose programose, oficialiuose valstybiniuose renginiuose, minėjimuose, vykstančiuose šalies ir užsienio kultūrinėse, sakralinėse erdvėse, filharmonijose, muziejuose, dvarų menėse,
arenose, švietimo ir ugdymo, gydymo, socialinės globos įstaigose.

Renginio metu galėsite įsigyti knygą „Dangus ir Dykuma“. Kaina 7 Eur.

MALONIAI KVIEČIAME

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius