Naujas knygas ir filmus vienija muzika

Spalio 3 d. 17.15 val. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje – prof. dr. Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės knygų „Iškilūs XX a. Lietuvos atlikėjai ir pedagogai Aleksandras Livontas ir Olga Šteinberg“, „Šiaurės pašvaistė“ pristatymas, dokumentinių filmų „Žmogus su laiko žyme“ ir „Dainos galia“ peržiūra.

Dalyvaus autorė, smuikininkas Andrius Krevnevičius, dainininkas prof. Antanas Kiveris.

„Mąstydami apie ateitį, vis labiau atsisukame į praeitį. Tiesiame tiltus tarp nugyvento laiko ne tik įvertindami faktus, bet jų raizgalynėje visada siekiu pamatyti Žmogų. Istorija turi padėti mums susivokti šiandienoje, įvertindami kitų asmenybių gyvenimą, galime pajusti šiandienos atgaivinimo galimybes. Istorija mums rodo Žmogų moralinių pasirinkimų erdvėje: pasimetusį, bet randantį sprendimus.

Niekas neprasideda nuo nulio. Niekas neatsiranda be pagrindo. Visą laiką esti idėjų, darbų perėmėjų, blogų ar gerų tradicijų tęsėjų. Svarbiausia – jas pažinti, iš klaidų mokytis, o geras patirtis bandyti transponuoti naujose erdvėse ir laike, naujame istoriniame posūkyje“, – rašo knygos apie iškilius profesorius, muzikos atlikėjus – smuikininką Aleksandrą Livontą ir pianistę Olgą Šteinberg autorė profesorė, dr. (hp) Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.

Sudėtingais pokario metais šie iškilūs Lietuvos menininkai ne kartą lankėsi Panevėžyje. Koncertavo senajame teatre, grojo varganu scenoje stovėjusiu pianinu. Pilna salė, alsuojanti nepritekliais ir baime, sutikdavo aplodismentais žmones, kurie nebodami nuovargio, elementaraus komforto stokos skleidė muzikos šviesą, pajėgusią suteikti nuvargusiai sielai vilties išgyventi. „Muzika – dievų kalba...“, – rašė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Muzika padėjo išgyventi tremtyje prie Ledjūrio Rytų Lietuvos mokytojo dukrai Nijolei Lelkaitei-Baikienei. Ji savo atsiminimus, emocijas patikėjo R. Aleknaitei-Bieliauskienei. Gimė knyga „Šiaurės pašvaistė“: spalvinga, įtaigi, skirta kančiai atminti. Renginio metu knygų bus galima įsigyti.

Muzikos vedinas pokarį ištvėrė ir anksti našlaičiu tapęs chorų dirigentas profesorius Lionginas Abarius. Pakelta jo ranka veda ir mažą chorą, ir dainų šventės minią link šviesos, kurią kompozitoriai įkūnijo dainose, giesmėse. Antavilių bažnytėlėje mamos giedamos melodijos ir vedė mažąjį Lionginą link didžiosios vargonų, chorinės muzikos. Mokėsi pas vėliau greta Panevėžio gyvenusį puikų žmogų ir meistrą vargonininką Juozą Dugną, kurio pavardę Panevėžyje įtvirtino muzikos mokykloje mokęsis, vėliau dėstytojavęs jo sūnus.

Lionginas Abarius – muzikos pasišventėlis, nuostabus žmogus paliko daug pasekėjų ir pats iki šiol, jau laukdamas devyniasdešimtmečio, nepalieka scenos. Apie jį scenarijaus autorė ir režisierė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė sukūrė ir rodys dokumentinį filmą.

Matysite ir su LRT komanda tos pačios autorės sukurto dar vieno filmo, apie kompozitorių, muzikinio gyvenimo organizatorių Vytautą Laurušą, pasakojančio savo gyvenimo istoriją, kuri skleisis žiūrint Nepriklausomos Lietuvos Šiaulių vaizdus, didžiųjų dainininkų koncertų, operų fragmentus.

Vakare dalyvaus prof. A. Livonto mokinys smuikininkas Andrius Krevnevičius. Pagros, papasakos apie darbą su M. K. Čiurlionio menų mokyklos smuikininkių ansambliu. Galima bus įsigyti jų įrašų. Klausytojus žavinčiu bosu dainuos prof. Antanas Kiveris.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius