Mūsų gyvenimo popiežiai

Rugsėjo 13 d. 17.15 val. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyks pokalbių vakaras „Mūsų gyvenimo popiežiai. Belaukiant susitikimo su Šv. Tėvu“. Renginyje dalyvaus JE Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, dr. kun. Gediminas Jankūnas, Jolanta ir Mantas Masiokai.

Rugpjūčio 21-26 dienomis Dubline (Airija) vyko IX pasaulinis šeimų kongresas „Šeimos evangelija – džiaugsmas pasauliui“. Garbingiausias kongreso svečias – popiežius Pranciškus.

Šiame kongrese dalyvavo lietuvių delegacija, kurioje buvo Panevėžio atstovai: dr.kun. G. Jankūnas, J. ir M. Masiokai. Bibliotekoje vyksiančiame pokalbių vakare jie pasidalins karštais įspūdžiais iš kongreso.

Renginyje bus kalbama apie popiežius, kurie tiek savo asmenybėmis, tiek darbais padarė didelę įtaką ne tik katalikiškajam, bet visam pasauliui. Nė vienas popiežius nėra susitikęs su tiek daug žmonių kaip Šventasis Jonas Paulius II: milijonai maldininkų, kurie dalyvavo audiencijose, religinėse apeigose (daugiau negu 8 milijonai vien per 2000 Didžiojo jubiliejaus metus), sudėtinga suskaičiuoti tas minias tikinčiųjų, kuriuos jis sutiko per savo pastoracinius vizitus Italijoje ir visame pasaulyje.

Teigiama, kad su popiežiumi Pranciškumi esame prie katalikybės slenksčio. Popiežius leido diskusijas, kurios iki šiol buvo tabu. Dabar diskutuojama apie kunigų celibatą, šeimos gyvenimo aspektus, moterų vaidmenį Bažnyčioje.

Pokalbių vakare Panevėžio vyskupas L. Vodopjanovas ir kun. dr. G. Jankūnas giliau ir išsamiau paanalizuos popiežių Pranciškaus ir Benedikto XVI darbus.

Renginio metu kviesime susipažinti su knygų paroda – su popiežių Jono Pauliaus II, Benedikto XVI ir Pranciškaus kūryba.

Vakaras, belaukiant Šv. Tėvo vizito Lietuvoje, – prasmingas ir labai reikalingas.

MALONIAI KVIEČIAME

Parengė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius