Viešės pianistas Andrius Vasiliauskas

Kovo 24 d., šeštadienį, 14 val. Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kuluaruose skambės fortepijoninė muzika - vyks žymaus pianisto, tarptautinių konkursų laureato Andriaus Vasiliausko koncertas.

Frankofonijos kultūros mėnesį primins prancūzų impresionizmo kūrėjo Claude Debussy (1862–1918) svajinga, šviesiais pasteliniais sąskambiais ir trapia muzikos tėkme patraukiančios pjesės – Arabeskos (Nr. 1 ir 2), „Mėnulio šviesa“, „Lėtas valsas“, „Džiaugsmo sala“.

Romantinės muzikos nuotaikas papildys mūsų kraštiečio, iš Biržų kilusio ir pasitraukusio į JAV kompozitoriaus, pianisto ir muzikos kritiko Vlado Jakubėno (1904– 1976) pjesės „Iš pasakų krašto“ ir „Legenda“. Trijų simfonijų, styginių kvarteto, baleto „Vaivos juosta“, kamerinių instrumentinių kūrinių autorius JAV buvo vienas lietuvių dainų švenčių organizatorių.
Koncertą praturtins pokario metais žymaus Kauno arkikatedros vargonininko 1952 m. sukurta ir niekur dar neatlikta Pranciškaus Beinario (1921– 1970) Sonata – Panevėžyje įvyks šio kūrinio premjera. Bažnytinės muzikos atgimimo sovietmečiu pranašu vadinamas kompozitorius, chorvedis ir vargonininkas, išugdęs kelių kartų garsių muzikų dinastiją, kurioje ir Lietuvos obojaus pažiba – anūkas Robertas Beinaris, atgautai Lietuvos nepriklausomybei yra sukūręs „Tautos prisikėlimo“ ir „Tautos atgimimo“ mišias. Šio kūrėjo giesmėmis pagerbiamas Adventas, Gavėnia ir artėjančios Velykos...

H.Ellerio ir M.K. Čiurlionio tarptautinių konkursų laureatas pianistas Andrius Vasiliauskas panevėžiečiams pažįstamas iš Verbų sekmadieniui prasmingai sudarytų ir meistriškai atliekamų muzikos programų. Kūrybinę meninę brandą pasiekęs pianistas muziką linkęs sieti su filosofija ir estetika. Paprastai skambina be natų, tarsi atrastų muziką iš pirmo žvilgsnio – a prima vista. Geriausios koncertų valandos tampa dvasiniu nušvitimu laukiantiems pavasarinio atgimimo ir Šv.Velykų.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius