Atsiminimų knygos apie rašytoją Ievą Simonaitytę sutiktuvės

Sausio 23 d. (antradienį) 17 val. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje (Respublikos g. 14) – profesoriaus Domo Kauno parengtos knygos „Aš esu Etmės Evė“ apie rašytoją Ievą Simonaitytę sutiktuvės.

Susitikti atvyksta knygos rengėjas Vilniaus universiteto profesorius, Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys – akademikas Domas Kaunas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto profesorius Arvydas Pacevičius, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus vedėja dr. Viktorija Šeina-Vasiliauskienė, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Miknevičienė.

Ieva Simonaitytė (1897–1978) ‒ viena žymiausių XX amžiaus lietuvių rašytojų, savo kūriniuose talentingai įamžinusi Mažosios Lietuvos krašto tragišką likimą ir jo gyventojų – lietuvių etninius savitumus. Pažymint jos gimimo 120-ųjų metinių sukaktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje minėjimo programoje buvo numatyta parengti ir išleisti atsiminimų knygą „Aš esu Etmės Evė“.

Ją sudaro prof. Domo Kauno 1978–1983 m. užrašyti 57 asmenų liudijimai apie I. Simonaitytės gyvenimo kelią, būdą ir kūrybą. Knygoje taip pat skelbiamos archyvinės nuotraukos ir kai kurie dokumentai. Veikalas parengtas kaip mokslinė simonaitistikos šaltinių publikacija. Jos paskirtis – įprasminti socialines ir kultūrines naujoves pralenkusios garsios asmenybės kūrybinių idėjų tęstinumą.

Pasak prof. Domo Kauno, ši knyga ypač naudinga mokytojams ir mokiniams – Ieva Simonaitytė mokyklose pamiršta: dviem dešimtmečiams buvo pašalinta iš švietimo programų.

Renginyje bus galima įsigyti pristatomą (12 Eur) ir kitų prof. Domo Kauno knygų.

Kviečiame!

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Kultūrinių renginių ir leidybos skyrius