Lietuvių kalbos puoselėtojui išeivijoje, leksikografui Antanui Laliui – 145

Kviečiame susipažinti su Panevėžio krašto asmenybe, daug davusia Amerikos lietuvių kultūrai, ypač rašomosios kalbos puoselėjimui. Tai leksikografas Antanas Lalis, gimęs 1873 m. lapkričio 16 d. Skaistgiriuose (Panevėžio r.), Pamiškės dvaro baudžiauninkų Vaclovo Lelio ir Ievos Starostaitės-Lelienės šeimoje. Daugiau apie A. Lalio biografiją, veiklą ir leidinius, saugomus Bibliotekos retų knygų fonde skaitykite bibliotekos portale Panevėžio kraštas virtualiai.