Vyksta mokymai Panevėžio miesto ir rajono švietimo įstaigų bibliotekų specialistams

2018 m. lapkričio 5 d. Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje prasidėjo Panevėžio miesto ir rajono švietimo įstaigų bibliotekų specialistų mokymai.

Lapkričio 5–14 dienomis per 30 mokyklų bibliotekininkų semsis žinių pagal 8 mokymų programas, kurias parengė ir dėstys G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistai.

Šiandien bibliotekininkai susirinko į pirmuosius mokymus temomis „Nemokamos „debesų“ paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekoje“ bei „Virtualių parodų kūrimas nemokamais „Google“ įrankiais“, kuriuos vedė Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja Jovita Verbickienė. Ši lektorė taip pat pristatys mokymus tema „Praktinė informatika – skenavimas“. Audronė Palionienė, Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja praves mokymus „Kraštotyra ir paveldas bibliotekoje: laikmečio iššūkiai ir inovatyvumo paieškos“ tema. Mokymo programą „Dokumentų stacionarių parodų organizavimas“ pristatys Birutė Urbanavičienė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė-metodininkė.

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė Laima Butkūnienė mokyklų bibliotekininkus mokys pagal atnaujintą programą „Projektų rengimas. Praktika“.

Didelio susidomėjimo sulaukė temos „E-paveldas – kaip panaudoti edukacijai?“ ir „Darbas su atvirojo kodo dokumentų maketavimo programa „Scribus“, kuriuos pristatys Greta Brimonienė Regioninio skaitmeninimo skyriaus vyr. metodininkė ir Informacinių technologijų skyriaus informacinio raštingumo koordinatorius-metodininkas Aivaras Neimontas.

Mokymai vyks Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos kompiuterių klasėje, J. Miltinio palikimo studijų centre ir kitose bibliotekos erdvėse.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus informacija