Esama situacija

Kai paskutiniojo Lietuvos tarpukario užsienio reikalų ministro, vertėjo Juozo Urbšio tėviškės sodybą 2008 metais diplomato giminaičiai padovanojo valstybei, konkrečiai – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai, iškilo būtinybė kultūros paveldu pripažintą J. Urbšio tėviškės sodybą atgaivinti, sudominti ja visuomenę. Biblioteka pasirinko kelią – 2009 metų kovo 16-ąją įsteigė Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centrą, kurio veikla dabar plėtojama ne tik sodyboje, bet ir bibliotekoje bei daugelyje kitų kultūros, švietimo įstaigų. Pasirinktas Centro gyvavimo kelias – ne sukurti vien retkarčiais atrakinamą ekspoziciją J. Urbšio tėviškės sodyboje, o vykdyti visuomenei reikalingą kultūrinę-pažintinę veiklą. Pasirinkti būdai ir priemonės nevalingai surado tikslinę auditoriją – vaikus, jaunimą ir besidominčią naująja Lietuvos istorija visuomenės dalį. 
Bendras visos Centro veiklos vardiklis – paskutinis tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, jo didi asmenybė, inteligencija, glaudus ryšys su kultūra, moralinės nuostatos, patriotizmas ir meilė savo Tėvynės žmonėms.
Natūralu, kad Juozo Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro veikla susiformavo į vieningą tęstinę edukacinę programą „Asmenybė Lietuvai“, kuri ir vykdoma nuo 2015 metų. Kasmet ji tobulinama – plečiama tikslinė geografija, auditorija, atsiranda neplanuotų priemonių, kurios praturtina veiklą.