Projekto „Literatūros ir kino dienos VI“ renginių repertuaras

Projekto „Literatūros ir kino dienos VI“ renginių repertuaras


Nacionalinės premijos laureatų kūrybos populiarinimo renginiai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje


Vieta: konferencijų salė
Laikas: nuo 17 val.


Rugsėjo 14 d. renginys, skirtas poetei, eseistei, 2004 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatei Onei Baliukonei. Jos kūrybą atskleisti kviečiama Auksinio scenos kryžiaus apdovanojimą (2014) pelniusi populiari aktorė Agnė Šataitė. Skambės kompozitorės Elenos Šataitės muzika.

Spalio 16 d. bibliotekoje svečiuosis poetas, eseistas, dramaturgas, vertėjas, Nacionalinės premijos laureatas (2010) Rolandas Rastauskas. Klaipėdos universiteto docentas, daugelio tarptautinių kultūros projektų ir konferencijų dalyvis, meno festivalių konsultantas Rolandas Rastauskas su videomenininke Aurelija Maknyte atliks skaitymo performansą „Beckettas Panevėžyje“.

Lapkričio 19 d. Jūratės Baranovos knygos „Jurgos Ivanauskaitės fenomenas: tarp siurrealizmo ir egzistencializmo“ sutiktuvės. Dalyvaus knygos autorė filosofijos profesorė, eseistė, literatūros kritikė Jūratė Baranova, dailėtyrininkė, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Ingrida Korsakaitė.

Lapkričio 24 d. renginyje „Tylos sodai“ žodžio ir muzikos improvizacijas pagal Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų Justino Marcinkevičiaus, Donaldo Kajoko, Jono Strielkūno ir Marcelijaus Martinaičio kūrybą atliks Lietuvos aktorė, režisierė, choreografė, poetė Birutė Marcinkevičiūtė-Mar, birbynininkas Egidijus Ališauskas.

Gruodžio 8 d. vyks vakaras, skiriamas literatūrologei, poetei, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatei, prof. habil. dr. Viktorijai Daujotytei. Dalyvaus: akad. prof. habil. dr., Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, Lietuvos literatūros tyrinėtoja, kritikė, poetė Viktorija Daujotytė, doc. dr. Brigita Speičytė, filologė, Kalbos premijos laureatė Albina Saladūnaitė, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorius, Auksinio scenos kryžiaus laureatas Albinas Kėleris, Panevėžio muzikinis ansamblis „Trio“.

Gruodžio 9 d. vyks vakaras „Jau laikas sugrįžti“. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės poetės Liūnės Sutemos eilėraščių skaitys poezijos skaitovas, š. m. „Poezijos pavasario“ Laimono Noreikos premijos laureates Paulius Šironas. Žiūrėsime ištrauką iš dokumentinio filmo „Marius Katiliškis – iš prisiminimų…“ (rež. Arvydas Reneckis, 1997), kuriame apie garsų prozininką Marių Katiliškį pasakoja jo žmona Liūnė Sutema. F. Chopino, A. Pärto, F. Glasso, T. Z. Kasserno kūrinių skambins pianistė Simona Zbarauskaitė.
 

Nacionalinės premijos laureatų kūrybos populiarinimo renginiai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos teritorijai priklausančiose bibliotekose:

Rugsėjo 15 d. Rrokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje aktorės Agnės Šataitės ir kompozitorės Elenos Šataitės programa, skirta poetei, eseistei, 2004 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatei Onei Baliukonei.

Spalio 8 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Birutės Marcinkevičiūtės-Mar ir birbynininko Egidijaus Ališausko programa „Tylos sodai“.

Lapkričio 12 d. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje poezijos skaitovo Pauliaus Širono ir pianistės Simonos Zbarauskaitės programa „Jau laikas sugrįžti“.


2015 m. filmų peržiūros „Literatūros ir kino dienų ketvirtadieniai“

Vieta: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salė
Laikas: nuo 16 val.

Birželio 4 d.
susitikimu pradedame LITERATŪROS IR KINO ketvirtadienius. Nacionalinės premijos laureato dokumentinio kino režisieriaus Audriaus Stonio filmo „Avinėlio vartai“ pristatyme ir peržiūroje bibliotekos konferencijų salėje svečiuosis filmo vykdančioji prodiuserė Radvilė Varanavičiūtė ir filmo operatorius Laisvis Karvelis.

Birželio 11 d.
„Kompozitorė Onutė Narbutaitė“ / rež. J. Matonis ir V. Damaševičius (2007 m., trukmė 28 min.)
Dokumentinis filmas apie kompozitorę Onutę Narbutaitę - Skirmantienę, talentingą kūrėją ir pedagogę, gavusią Lietuvos NKM premiją 1997 m. už oratoriją „Centines meae urbi“ bei daugybę kitų apdovanojimų už savo kūrybinę veiklą. Jos muzikai būdingas subtilus psichologizmas, etiškumas, raiškos intymumas, emocijų ir intelekto darna, modernus komponavimo stilius.

Birželio 18 d.
„Dailininkas Linas Katinas“ / rež. J. Matonis ir V. Damaševičius (1997 m., trukmė 29 min.)
Dokumentinis filmas apie šiuolaikinį dailininką, grupės ‘24’ narį, tapytoją, grafiką Liną Leoną Katiną, dirbantį kine, teatre, 1999 m. gavusį Lietuvos NKM premiją. Dailininkas sukūręs daug tapybos kūrinių, piešinių, akvarelių, instaliacijų, eksperimentavęs su įvairiomis technikomis.

Birželio 25 d.
„Fleitistas Algirdas Vizgirda“ / rež. J. Matonis ir V. Damaševičius (1997 m., trukmė 30 min.). Dokumentinis filmas apie muzikos atlikėją, fleitos virtuozą, pedagogą, kamerinio ansamblio „Musica Humana“ įkūrėją, meno vadovą ir dirigentą, 2006 metų Lietuvos NKM premijos laureatą.

Liepos 2 d.
„Kino operatorius Jonas Gricius“ / rež. J. Matonis ir V. Damaševičius (1995 m., trukmė 28 min.). Dokumentinis filmas apie Lietuvos kino operatorių, ilgametį Lietuvos kino studijos direktorių (1978-1989 m.), 2014 metais pelniusį NKM premiją už Lietuvos kino poetikos pagrindų sukūrimą, aukščiausią vizualinę kino kultūrą ir profesinę sąžinę.

Liepos 8 d.
„Dailininkas Vytautas Šerys“ / rež. J. Matonis ir V. Damaševičius (1999 m., trukmė 28 min.). Dokumentinė apybraiža apie dailininką, skulptorių ir tapytoją Vytautą Šerį. Dailininkas Panevėžyje baigė I-ąją berniukų gimnaziją (dabar J. Balčikonio gimnazija), išgarsėjo kaip medinių skulptūrų meistras, tapyti pradėjo vėliau. Kūrė portretus, dekoratyvines skulptūrėles, paminklus, antkapius, monotipijas, taip pat rašė eilėraščius. 1995 metais menininkas Vytautas Šerys apdovanotas Lietuvos NKM premija.

Liepos 16 d.
„Dailininkas Vytautas Valius“ / rež. J. Matonis ir V. Damaševičius  (1997 m., trukmė 29 min.). Dokumentinis filmas apie Lietuvos grafiką, tapytoją, daugelio leidinių iliustratorių, 1996 metų Lietuvos NKM premijos laureatą.

Liepos 23 d.
„Rašytojas Petras Dirgėla“ / rež. J. Matonis ir V. Damaševičius  (2004 m., trukmė 29 min.). Dokumentinis filmas apie Lietuvos prozininką, eseistą Petrą Dirgėlą (2003 m. NKM premijos laureatą), kuris kartu su broliu Povilu Dirgėla (1997 m. NKM premijos laureatu) parašė apysakų ir apsakymų rinkinių. Kūrybinį Petro Dirgėlos palikimą sudaro daugiau negu dvidešimt prozos knygų. Petras Dirgėla buvo ilgametis žurnalo „Metai“ darbuotojas, vyr. redaktoriaus pavaduotojas. Petro Dirgėlos kūryba pristato autorių ne tik kaip prozininką, bet ir kaip istoriką, politiką, Lietuvos valstybės istorijos filosofą.

Liepos 30 d.
„Kompozitorius Algirdas Martinaitis“ / rež. J. Matonis ir V. Damaševičius  (1998 m., trukmė 29 min.). Dokumentinis filmas apie įvairių formų muzikos kūrėją, kompozitorių, kurio kūrybai būdingas lyriškumas, meditatyvumas, savitas ekspresijos ir ramybės derinimas, plastiškos intonacijos, simetriškos skambesio struktūros, teatrališkumas. Kompozitorius Algirdas Martinaitis apdovanotas daugybe apdovanojimų:  1989 m. Lietuvos NKM premija, 1997 m. Kristoforo premija už muziką teatrui, 2000 m. Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu 2009 m. ir 2013 m. Auksiniu scenos kryžiumi už spektaklių „Sirano de Beržerakas“ ir „Life life“, „Eglutė pas Ivanovus“ muziką.

Rugpjūčio 6 d.
„Zefiro Torna arba vaizdai iš Jurgio Mačiūno gyvenimo, 1952-1978“ / rež. Jonas Mekas (1992 m., trukmė 34 min.). 1995 m. Lietuvos NKM premijos laureato, lietuvių kilmės JAV gyvenančio režisieriaus Jono Meko dokumentinis filmas apie vieną svarbiausių „FLUXUS“ judėjimo pradininkų ir įkvėpėjų  Jurgį Mačiūną, davusį pagrindus šiuolaikiniam menui: hepeningams, performansams bei instaliacijoms.

Rugpjūčio 13 d.
 „Jo žmonos išpažintis“ (1984 m., trukmė 83 min.). Vaidybinio filmo režisierius Almantas Grikevičius – 2009 m. Lietuvos NKM premijos laureatas. Šiame vaidybiniame filme vaidina aktoriai – Rūta Staliliūnaitė (2008 m. Lietuvos NKM premijos laureatė), Juozas Budraitis (2013 m. Lietuvos NKM premijos laureatas), Kostas Smoriginas (2001 m. Lietuvos NKM premijos laureatas).

Rugpjūčio 20 d.
„Po 54 metų. Alfonsas Nyka-Niliūnas“ / rež. J. Sabolius (1998 m., trukmė 25 min.). Dokumentinė apybraiža apie įžymų Lietuvos poetą Alfonsą Nyka-Niliūną (1997 m. Lietuvos NKM premijos laureatą), po 54 metų parvažiavusį į gimtinę.

Rugpjūčio 27 d.
„Bilietas iki Tadž Mahalo“ (1991 m., trukmė 88 min.). Rež. A. Puipos vaidybinis istorinis filmas R. Šavelio apsakymo „Fabijonas“ motyvais. Filme vaidina aktoriai Kostas Smoriginas (2001 m. Lietuvos NKM premijos laureatas) ir Jūratė Onaitytė (1999 m. Lietuvos NKM premijos laureatė).