Mokamos paslaugos

Atsisiųsti paslaugų sąrašo ir jų kainoraščio tekstą PDF formatu

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Trukmė/apimtis Kaina (Eur.)
1. SKAITYTOJO PAŽYMĖJIMAS*
   1.1 Skaitytojo pažymėjimo išdavimas        1 vnt.     1,00

* pirmą kartą registruojantis Bibliotekoje, nemokamai skaitytojo pažymėjimai išduodami ikimokyklinio amžiaus vaikams, I-IV klasių moksleiviams, pateikus moksleivio pažymėjimą, vaikų globos namų auklėtiniams, pateikus vaikų globos namų pažymą, neįgaliems asmenims, pateikus pažymėjimą, 70 m. ir vyresniems žmonėms, pateikus asmens dokumentą; laikinasis skaitytojo pažymėjimas pirmą kartą išduodamas nemokamai.

1.2 Skaitytojo pažymėjimo dublikato išdavimas 1 vnt. 1,50
1.3 Prarastas laikinasis skaitytojo pažymėjimas 1 vnt. 1,00
2. DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS:
2.1 Spaudinių fragmentų kopijavimas  kopijavimo aparatu
2.1.1 A-4 formatas 1 kopija 0,05
2.1.2 A-3 formatas 1 kopija 0,10
2.2 Retų spaudinių ir rankraštinių dokumentų kopijavimas
2.2.1 A-4 formatas 1 kopija 0,20
2.2.2 A-3 formatas 1 kopija 0,50
2.3 Garsinių dokumentų fragmentų kopijavimas:
2.3.1 iš vieno dokumento 1 min. įrašas 0,05
2.3.2 iš kelių dokumentų 1 min. įrašas 0,10
3. DOKUMENTŲ SKENAVIMAS:
3.1 A3, A4 formatas 1 vaizdas 0,15
3.2 A1, A2 formatas 1 vaizdas 1,50
3.3 Retų spaudinių, rankraštinių dokumentų skenavimas:
3.3.1 rankraštinių dokumentų 1 vaizdas

1,50

3.3.2 retų spaudinių, išleistų iki 1945 metų 1 vaizdas

0,50

4. DOKUMENTŲ SPAUSDINIMAS:
4.1 A-4 formato nespalviniu spausdintuvu 1 puslapis 0,05
4.2 A-4 formato spalviniu spausdintuvu 1 puslapis 0,60
5. TARPBIBLIOTEKINIO ABONEMENTO PASLAUGOS
5.1 Dokumentų atsiuntimas ir grąžinimas iš Lietuvos bibliotekų:  1 siuntinys  Pagal Lietuvoje galiojančius pašto paslaugų tarifus
5.1.1 kopijos atsiuntimas kopija Pagal siuntėjo pateiktus įkainius
5.2 Dokumentų užsakymas iš užsienio bibliotekų:
5.2.1 dokumento atsiuntimas 1 siuntinys Pagal siuntėjo pateiktus įkainius
5.2.2 dokumento grąžinimas 1 siuntinys Pagal Lietuvoje galiojančius pašto paslaugų tarifus
5.2.3 kopijos atsiuntimas kopija Pagal siuntėjo pateiktus įkainius
6. KITOS PASLAUGOS
6.1 Bibliografinių sąrašų sudarymas iš LIBIS katalogo ir PAVB prenumeruojamų duomenų bazių 1 bibliografinis įrašas 0,10
6.2 Leidybinės ar suvenyrinės produkcijos , susijusios su bibliotekų veikla, platinimas 1 egz. Sutartinė
6.3 Kvietimų ir afišų maketavimas, renginiams, vykstantiems PAVB patalpose, fizinių ir juridinių asmenų užsakymu (spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo įkainiai nurodyti 2-4 punktuose)

1 kvietimas

1 afiša

1,50

1,00

6.4 Leidimas viešai publikuoti PAVB saugomus dokumentus:
6.4.1 fotografijas, meno kūrinius 1 vnt. 3,00
6.4.2 rankraščius

1 puslapis

0,80

6.5 Dokumentų įrišimas spirale iki 25 lapų 0,80
iki 45 lapų 1,10
iki 65 lapų 1,40
iki 100 lapų 1,60
A3 (1 vnt.) 1,50
6.6 Laminavimas A4 (1 vnt.) 1,10
A5 (1 vnt.) 0,80
A6 (1 vnt.) 0,50
7. BIBLIOTEKOS PATALPŲ IR ERDVIŲ TRUMPALAIKĖ NUOMA*
7.1 Centriniai rūmai, Respublikos g. 14
7.1.1 Konferencijų salės su įranga 1 val. 35,00
7.1.2 Konferencijų salės su įranga ir patalpa kavos pertraukoms seminarų dalyviams 1 val. 55,00
7.1.3 Kompiuterių mokymo klasė su įranga (11 darbo vietų) 1 val. 25,00
7.1.4 Bibliotekos centrinių rūmų erdvių nuoma fotosesijoms/Civilinės santuokos apeigoms atlikti 1 val. 50,00 / 100,00
7.1.5 Kitų Bibliotekos erdvių Kaina sutartinė
7.2 Patalpos Respublikos 26-4
7.2.1 Ekspozicinių erdvių nuoma 2 sav. / 1 mėn. 20,00 / 40,00
* Pastaba: patalpų nuomos kainos galioja bibliotekos darbo laiku. Nuomojant patalpas ilgiau nei 4 val., taikoma 10% nuolaida, nuomojant patalpas po Bibliotekos darbo valandų, nuomos valandos įkainis didinamas 15%, nuo faktiškai viršyto laiko.
8. SEMINARŲ, KONFERENCIJŲ, PARODŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS:
8.1 Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimas 1 renginys Sutartinė
9. REKLAMOS PASLAUGOS:
9.1 Firmų ir jų paslaugų, atitinkančių Bibliotekos veiklos specifiką, reklama Bibliotekos patalpose 1 reklama Sutartinė