Reformacijos 500 metų jubiliejui

Spalio 4 d. (trečiadienį) 17 val. Gabrielės Petkevičaitės- Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyks renginys „Pagrindinės XVI a. Reformacijos idėjos ir jų paplitimas Lietuvoje“, skirtas 500 metų Reformacijos jubiliejui.

Paskaitos-diskusijos metu lektorius iš JAV Chris Lewis atskleis pagrindines XVI a. reformacijos idėjas, kurios pakeitė Vakarų pasaulį. Lietuvos mokslininkas prof. dr. Deimantas Karvelis pristatys reformacijos sklaidą ir paplitimą Lietuvoje. Renginio metu bus atlikta Martyno Liuterio sukurta giesmė „Tvirčiausia apsaugos pilis“.

Prieš 500 metų Vokietijoje įsižiebusi reformacija negrįžtamai pakeitė Europos istoriją ir kultūrą, padėjo pamatus šiuolaikinei Vakarų civilizacijai, pakeitė visuotinės Bažnyčios veidą ir paliko neišdildomą žymę Lietuvos istorijoje.

Žvelgiant iš penkių šimtmečių perspektyvos, šiandien galima pagrįstai teigti, kad Reformacijos idėjos paskatino Europos šalis naujai pažvelgti į savo valstybingumą, ekonomiką, švietimą, visuomenės sanklodą. Reformacijos idėjų paskatintos kūrėsi protestantiškos valstybės su savo valstybinėmis bažnyčiomis (įdomu, kad pirmąja protestantiška valstybe pasaulyje 1525 m. tapo Lietuvos kaimynė – Prūsijos hercogystė, buvęs Vokiečių (Kryžiuočių) ordinas). Po ilgų šimtmečių, per kuriuos buvo mokoma, kad pasaulietinis gyvenimas neturi nieko bendro su Dievo garbinimu, darbštumas ir verslumas imti laikyti dievotumo išraiška, o tai savo ruožtu spartino ekonomikos plėtrą. Reformacijos raginimas kvestionuoti, ištirti ir asmeniškai įsitikinti, peržengė teologijos ribas ir laipsniškai tapo visuomenės bruožu, paveikusiu ir Vakarų mokslinės bei techninės minties vystymąsi.

Viena svarbiausių reformacijos tezių, kad kiekvienas tikintysis privalo asmeniškai gilintis į Šventąjį Raštą, paskatino raštijos daugelio tautų nacionalinėmis kalbomis kūrimąsi ir Europos švietimo sistemos plėtrą. Ne viena mažesnių Europos tautų Reformacijai gali būti dėkinga už pirmąją knygą nacionaline kalba.

Pripažindamas reformacijos įtaką ir svarbą Lietuvos valstybingumui, kultūrai ir kalbai Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė 2017 metus Reformacijos metais.

Renginį „Pagrindinės XVI a. Reformacijos idėjos ir jų paplitimas Lietuvoje“ organizuoja Panevėžio evangelinė bažnyčia bendradarbiaudama su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka.

KVIEČIAME!

Kultūrinių renginių ir leidybos skyriaus informacija