Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Čekijos Karlovi Varų regionine biblioteka

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka nuo šiol palaikys glaudesnius profesinius ryšius su Čekijos kolegomis – 2017 m. birželį pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su  Karlovi Varų regionine biblioteka.

Su šia biblioteka bendradarbiavimas prasidėjo dar 2014 m., kuomet ieškota bibliotekų, turinčių gerosios patirties darbo su neįgaliaisiais srityje. Ši nuostabiame kurortiniame mieste esanti biblioteka yra vienintelė Čekijoje, tokį ypatingą dėmesį skirianti neįgaliems lankytojams ir nuolat ieškanti naujų galimybių pagerinti bibliotekos paslaugų prieinamumą regėjimo, klausos, judėjimo sutrikimų turintiems žmonėms. Šie pasiekimai turi ir tarptautinių, ir respublikinių įvertinimų – 2009 m. Karlovi Varų regioninė biblioteka yra pelniusi tarptautinį Jodi apdovanojimą, kuris skiriamas muziejams, bibliotekoms, archyvams ir paveldo saugojimo bei sklaidos institucijoms už itin sėkmingą technologijų pritaikymą gerinant neįgalių žmonių prieigą prie informacijos, mokymosi, kolekcijų bei jiems suteiktas galimybes ir sąlygas kurti2011 m. biblioteka pelnė Čekijos Nacionalinės neįgaliųjų tarybos apdovanojimą už bibliotekos veiklų prieinamumą neįgaliems asmenims ir už edukacines veiklas čekų gestų kalba.

Karlovi Varų regioninė biblioteka ir šiandien nuolat ieško naujų galimybių plėsti paslaugų ir veiklų neįgaliesiems spektrą. Sėkmingai įgyvendinamų projektų dėka diegiamos naujos paslaugos ir įsigyjamos  įvairios priemonės, reikalingos neįgalių žmonių veikloms. 2010 m. bibliotekoje įkurtas atskiras skyrius neįgaliesiems.

2017 m. birželio mėn. 27-29 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojos Toma Apynytė-Kirslienė ir Virginija Švedienė lankėsi Karlovi Varų regioninėje bibliotekoje ir viename jos filialų. Vizito tikslas – perimti šios bibliotekos sėkmingą patirtį darbo su neįgaliaisiais srityje, pasidomėti, kokias veiklas Karlovi Varų biblioteka siūlo socialinės atskirties vartotojų grupėms, supažindinti Čekijos kolegas su Lietuvos viešųjų bibliotekų sistema ir jų šiandienos veiklos kryptimis bei prioritetais, pristatyti Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklas, paslaugas, svarbiausius projektus.

Šio vizito svarbiausias rezultatas – pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Karlovi Varų regionine biblioteka. Tai pirmoji tarptautinė bendradarbiavimo sutartis, pasirašyta bibliotekos veiklos periodu Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Planuojama su kolegomis čekais keistis informacija apie įvairias bibliotekininkystės srities aktualijas ir naujoves, organizuoti bendrus informacinius-bibliotekinius, švietėjiškus renginius, skirtus čekų ir lietuvių tautų kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo reikšmingiems įvykiams pažymėti, skleisti informaciją apie abiejų šalių kultūros ir meno projektus. Tikimasi abipusės gerosios profesinės patirties sklaidos, organizuojant kvalifikacinius ir kultūrinius renginius, profesines stažuotes.

Nepaprastai džiugu, jog Karlovi Varų bibliotekos bendruomenė geranoriškai ir su malonumu priėmė Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos iniciatyvą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Atskirai norisi paminėti Čekijos kolegų nuoširdų svetingumą ir draugiškumą – šiltas jų dėmesys lydėjo viso vizito metu, ne tik bendraujant profesiniais klausimais, bet ir susipažįstant su nuostabaus grožio Karlovi Varų miestu.

Žiniomis apie Čekijos kolegų patirtį diegiant paslaugas neįgaliems lankytojams ketinama pasidalinti su Panevėžio regiono bibliotekininkais seminaro metu. Į seminarą planuojama pasikviesti ir bibliotekininkus iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos – 2017 m. pavasarį kolegos lankėsi Ventspilio viešojoje bibliotekoje, kur domėjosi socialinę atskirtį patiriančių žmonių ugdymu ir mokymosi galimybėmis.

Sutartis

Tomos Apynytės-Kirslienės ir Virginijos Švedienės nuotraukos

Informaciją parengė
Virginija Švedienė
Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.