Senos spaustuvininkų šeimos atstovai viešėjo bibliotekoje

Bibliotekoje lankėsi garbus svečias, žymios spaustuvininkų ir leidėjų giminės atstovas Davidas Dworkinas iš Vašingtono. Jo proprosenelis Naftalis Feigenzonas 1880 m. įsteigė pirmąją spaustuvę Panevėžyje, kuri veikė iki 1935 m. ir buvo įsikūrusi dabartinės bibliotekos patalpose.

„Norėjau pamatyti šalį, iš kurios kilusi mano šeima. Taip pat aplankyti tą vietą (Karganavą), kur buvo nužudyti mano giminaičiai. Labai vertinu tai, kad lietuviai taip domisi žydų likimu, holokausto aukų pagerbimu“, – sakė D. Dworkinas, kuris su dukterimi Emily pirmąkart lankosi Lietuvoje.

D. Dworkino protėviai buvo garsūs spaustuvininkai Lietuvoje. Samuelis Feigenzonas vadovavo spaustuvei Vilniuje, kuri buvo didžiausia spaustuvė Europoje, leidusi žydų literatūrą. N. Feigenzonas įkūrė spaustuvę Panevėžyje, kurioje buvo spausdinamos knygos, kvitai, blankai, vizitinės kortelės. Prie spaustuvės veikė knygynas, kuriame parduodavo kai kurias išspausdintas brošiūras, knygas.

Svečias pasakojo, kad jo prosenelis Šalomas Feigenzonas išvyko į Mičiganą (JAV), ten sėkmingai įsitvirtino, įkūrė savo verslą. Spaustuvininko meistrystės jis buvo išmokęs Lietuvoje. D. Dworkino giminė yra kilusi iš Ramygalos, tačiau dabar čia jau nieko nebelikę.

Svečiai domėjosi Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka, bendravo su bibliotekos direktore Rima Maselyte, su senaisiais leidiniais juos supažindino Krašto kultūros paveldo sklaidos skyriaus vedėja Audronė Palionienė.

Virginijos Januševičienės tekstas

Arnualdo Dalindos nuotr.