„Maironis buvo aukso vidurio žmogus“

Bibliotekoje vyko hum. m. dr. Eugenijaus Žmuidos sudarytos knygos „Maironis: Laiškai. Atsiminimai“ sutiktuvės. „Ši knyga – bandymas prikelti Maironį, kuris papasakotų apie savo laiką“, – sakė knygos sudarytojas.

Pasak jo, Maironis yra vienas svarbiausių kanoninių rašytojų, kuris nekritikuojamas, o tyrinėjamas, ir tam leidžiami solidūs leidiniai. Literatūros klasiko įvairiapusė asmenybė geriausiai atsiskleidžia per jo nuveiktus darbus. Jo literatūriniame palikime – įvairių žanrų kūriniai. Maironis rašė ir poemas, ir dramas, ir vadovėlius. Imdavosi tų darbų, kurių Lietuvai tuo metu labiausiai reikėjo, nors kai kas jį bandydavo atkalbėti. Juozas Tumas-Vaižgantas teigė, kad tarpukariu nebuvo didesnio aukotojo kaip Maironis.

Pasakodamas apie Maironio asmenybę, hum. m. dr. E.Žmuida atskleidė jos dėka pakitusį požiūrį į Lietuvos istoriją (ji pradėta traktuoti optimistiškai), lietuviškų kultūros vakarų svarbą, kalbėjo apie vieną svarbiausių lietuvių kultūros centrų Sankt Peterburge, ten gyvenusius ir dirbusius lietuvių kultūros puoselėtojus, kuriems Maironis darė didelę įtaką. Aptarė Vakarų Europos tautų mitologijos įvaizdžius, atėjusius į kūrybą.

Laiškuose ir amžininkų atsiminimuose daug įdomių ir netikėtų faktų, įspūdžių, įvairių požiūrių. Pasak E. Žmuidos, Maironis buvo aukso vidurio žmogus, mokėjęs ir dirbti, ir linksmintis. Maironis nerašė dienoraščio, atsiminimų, nepaliko platesnės autobiografijos, tad jo rašyti laiškai, priklausantys bendram poeto literatūriniam laukui, įgauna papildomą vertę kaip vienintelis kasdienybės dokumentas.

Viena pirmųjų apie Maironį atsiminimus pradėjusi rinkti Pranciška Genevičiūtė knygoje teigia, kad „užrašant atsiminimus, dažnokai krisdavo į akis tam tikras pasakojimo vienpusiškumas, tendencinga jo linkmė. Vieni bandė vaizduoti Maironį kaip nepaprasto tyrumo asmenybę, be jokių ydų, silpnybių, lyg pakylėtą nuo buities, suidealintą. O kiti priešingai – pabrėždavo jo aukštą padėtį, ištaigius pobūvius, vinto mėgimą, pinigų kaupimą bei palankumą moterims“.

„Maironis yra tam tikra paslaptis. Vieniems jis prieinamas, kitiems – ne“, – sakė E. Žmuida, savo pasakojime paneigęs ne vieną įsivyravusį stereotipą. Knyga „Maironis: Laiškai. Atsiminimai“ skaitytojams pateiks daug atsakymų į juos dominančius klausimus. Joje sukauptas daugelio žmonių ir daugelio kartų darbas. Parengti šią knygą jos sudarytojui hum. m. dr. E.Žmuidai talkino visas būrys mokslininkų.

E. Žmuida – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotojas, mokslinių straipsnių, straipsnių enciklopedijoms, vadovėliams autorius. Biblioteka dėkinga sudarytojui už dovanotą knygą „Maironis: Laiškai. Atsiminimai“ su autografu.

Knygos sutiktuvių bibliotekoje metu literatūros kritikė, skaitovė Ramutė Dragenytė skaitė laiškus, atsiminimus, Maironio poeziją. Renginį vedė bibliotekos kultūrinių renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė.

Virginijos Januševičienės tekstas

Arnualdo Dalindos nuotr.